Afbraakwerken en Grondwerken

U kan op ons een beroep doen voor alle grondwerken, afbraak werken of ontmanteling van gebouwen.Het afbreken van huizen, villa, boerderij, schuren en stallingen enz… . Een perceel of kavels bouwrijp maken en ook het voorbereiden van uw bouwgrond voor uw nieuwbouw .

tuin nivelleren

Uitgraven van funderingen,bouwputten,kelders,kruipkelders,koivijvers,zwemvijvers en zwembaden.

koivijver vijver  met houten brug
zwemkom vijver

Grondwerken met kraan, minikraan of bobcat bij afgraven, aanvullen en ophogen van terreinen . Afgraven teelaarde, nivelleringswerken, drainagewerken, rioleringswerken en omgevingswerken .

Bel of email ons voor meer informatie betreffende uit te voeren afbraak en grondwerken of maak een afspraak.

info@algemene-onderneming-de-reu-filip.be
GSM: 0474 834 228